Rapportage Controle Verkiezingen 2023

Vanaf februari 2023 zijn we met vier organisaties, te weten: VoorWaarheid, Ik De Burger, Samen voor Nederland en Police For Freedom, begonnen aan het initiatief Controle Verkiezingen. Het controleren, of observeren van verkiezingen is niet iets nieuws en gewoon geregeld in de Kieswet. Wat wel nieuw is, is dat dit nu georganiseerd gebeurt. Deze eerste keer was gelijk een gigantisch succes en de bijna 1500 aanmeldingen van vrijwilligers oversteeg onze hoop en verwachtingen. Tegelijkertijd...

Lees meer

Meekijken bij het tellen van de stemmen bij de Provinciale Staten Verkiezingen

De eerste stap is gedaan. De controle op locatie. De tweede stap is van start. Inventariseren en verzamelen van alle documenten. Ondertussen stromen de verhalen binnen met de ervaringen die jullie opdeden. Positieve en ook negatieve ervaringen. Het gaat over jullie, dit is jullie actie en zonder jullie kan dit niet bestaan. Daarom zullen we deze verhalen zoveel als mogelijk in beeld brengen. Vandaag Patricia. Patricia ging woensdagavond op pad en deed een paar opmerkelijke constateringen. Op...

Lees meer

Controle Verkiezingen Update

De eerste fase is geslaagd. 15 en 16 maart zijn zo’n 1500 vrijwilligers aan de slag gegaan om de verkiezingen te controleren. Waarbij centraal is gezorgd voor een stukje informatie en georganiseerdheid. We zijn ons er heel goed van bewust dat we met zijn allen iets volstrekt nieuws aan het opbouwen zijn. Iets, waar geen handboek voor is geschreven. We zijn dan ook enorm trots dat we dit samen met jullie kúnnen en mógen opzetten. De behoefte aan onafhankelijke controle is duidelijk bevestigd....

Lees meer

Grove onregelmatigheden geconstateerd tijdens telproces verkiezingen.

Politie verwijdert waarnemers. Onder dwang foto’s van proces-verbaal verwijderd. Bij het team controle-verkiezingen.nl zijn meer dan 100 meldingen binnengekomen van grove onregelmatigheden. Waarnemers werden extreem beperkt in hun rechten. Zo kwamen meldingen binnen, dat controleurs geen foto’s mochten maken, weigerden voorzitters onrechtmatigheden op te nemen in het proces-verbaal en één waarnemer heeft onder dwang foto’s van het proces-verbaal van haar telefoon moeten verwijderen. Drie...

Lees meer

Attentie! Ken je rechten als controleur bij deze verkiezingen!

Veel controleurs melden zich bij ons nadat ze contact hebben gehad met de gemeente over het komen bekijken en fotograferen van de fysieke processen-verbaal (PV’s) op 16 maart (morgen dus). Ten onrechte wordt aan de controleurs gemeld dat de PV’s niet morgen, maar een paar dagen later online beschikbaar komen. Dit is onjuist. Het is bij wet geregeld dat de gemeente de dag na de verkiezingen de PV’s aan het publiek beschikbaar moet stellen (Kieswet Art. Na 1, lid 1). En niet digitaal, maar de...

Lees meer