Aanleveren bestand(en)

Hier kun je je foto’s van de processen-verbaal en andere foto’s (van onregelmatigheden) als volgt aanleveren:

  • Pak alle  foto’s eerst in, in een ZIP-bestand.
  • Hernoem het ZIP-bestand naar de postcode van het stembureau (bv. 1000AA.zip).
  • Verstuur ze per stembureau dus als één bestand!

Tip! Je kunt de bestanden direct online inpakken, middels deze website: https://www.files2zip.nl.

Hou er rekening mee dat het even kan duren, wanneer je meerdere ZIP-bestanden aanlevert en wacht dus tot er achter elk bestand 100% staat, voordat je op versturen klikt!

Vul onderstaande velden in, selecteer je bestand(en), los de reCAPTCHA op en stuur het formulier in.

    Adres stembureau (Vereist)

    Eigen gegevens (Vereist)