Veel controleurs melden zich bij ons nadat ze contact hebben gehad met de gemeente over het komen bekijken en fotograferen van de fysieke processen-verbaal (PV’s) op 16 maart (morgen dus).

Ten onrechte wordt aan de controleurs gemeld dat de PV’s niet morgen, maar een paar dagen later online beschikbaar komen. Dit is onjuist. Het is bij wet geregeld dat de gemeente de dag na de verkiezingen de PV’s aan het publiek beschikbaar moet stellen (Kieswet Art. Na 1, lid 1). En niet digitaal, maar de originele versies. Het kan ook niet zo zijn dat de gemeente je niet kan informeren over tijdstip en locatie van inzage. Dit moet 14 dagen van tevoren al bekend zijn (Kieswet Art. Na 1, lid 2). Ook heb je het recht om van de PV’s foto’s te maken, vermeldt de website van de Rijksoverheid.

Er zijn meldingen van gemeentes die nu al spreken over hertellingen en bijgestelde PV’s. Vraag hoe het mogelijk is dat ze dat op voorhand al weten en probeer van dit gesprek opnames te maken!

Ook vanavond mag je als controleur bij de telling in het stembureau aanwezig zijn en vrij rondlopen (Kieswet Art. J 35, lid 1).

Constateer je een onregelmatigheid in het stembureau? Dan heb je het recht bezwaar te maken! Dit bezwaar moet door de voorzitter van het stembureau worden opgenomen in het PV (Kieswet Art. N 8a, lid 3).

Delen: