Politie verwijdert waarnemers. Onder dwang foto’s van proces-verbaal verwijderd.

Bij het team controle-verkiezingen.nl zijn meer dan 100 meldingen binnengekomen van grove onregelmatigheden. Waarnemers werden extreem beperkt in hun rechten. Zo kwamen meldingen binnen, dat controleurs geen foto’s mochten maken, weigerden voorzitters onrechtmatigheden op te nemen in het proces-verbaal en één waarnemer heeft onder dwang foto’s van het proces-verbaal van haar telefoon moeten verwijderen. Drie controleurs van 59, 65 en 70 in Rotterdam zijn zelfs door handhavers onheus bejegend en door de politie verwijderd. Daarnaast zijn in verschillende bureaus niet-vergrendelde stembussen geconstateerd.

Controle-verkiezingen.nl heeft tijdens het telproces van de Provinciale Staten verkiezingen bijna 1.500 mensen gemobiliseerd, die toezien op het correct verloop van het telproces. In ca. 15% van de stembureaus waren controleurs aanwezig. De helpdesk is gisteravond overstelpt met meldingen van waarnemers, die ernstig gehinderd werden in het uitvoeren van hun werkzaamheden. Volgens de Kieswet en publicaties van de Rijksoverheid staan de controleurs echter volledig in hun recht.

Interview met één van de drie dames die woensdag 15 maart bij stemlokaal 105 te Rotterdam bijna werden aangehouden. Ze kwamen observeren, zoals het is omschreven in de Kieswet. Maar de gemeente Rotterdam dacht er anders over en liet de dames door 6 man politie en 3 boa’s verwijderen uit het lokaal. Hierdoor hebben zij niet het proces-verbaal kunnen vastleggen. In het interview zijn een aantal geluidsopnamen verwerkt van het incident.

Delen: