Vanaf februari 2023 zijn we met vier organisaties, te weten: VoorWaarheid, Ik De Burger, Samen voor Nederland en Police For Freedom, begonnen aan het initiatief Controle Verkiezingen. Het controleren, of observeren van verkiezingen is niet iets nieuws en gewoon geregeld in de Kieswet.

Wat wel nieuw is, is dat dit nu georganiseerd gebeurt. Deze eerste keer was gelijk een gigantisch succes en de bijna 1500 aanmeldingen van vrijwilligers oversteeg onze hoop en verwachtingen. Tegelijkertijd ontdekten we allerlei organisatorische zaken die we in de toekomst verder willen professionaliseren.

Het doel van dit initiatief is dat de controle georganiseerd wordt en we niet zozeer een uitlating doen over de uitkomst van de controle. Door structureel bij verkiezingen materiaal en bewijs te verzamelen en deze zichtbaar te maken voor het publiek, creëren we meer transparantie en inzage in het proces. De gefotografeerde processen-verbaal zullen hier worden gepubliceerd.

Hieronder treft u een rapportage die een beeld schetst van deze eerste editie van Controle Verkiezingen Provinciale Staten en Waterschappen 2023. We beschouwen deze eerste editie als een gigantisch succes en een mooie stap naar verdere uitbouw richting aankomende verkiezingen. Dank voor jullie vertrouwen en steun.

Delen: