Op 9 november hield Dennis een inspirerende toespraak bij Bosvreugd Tilburg.

Hoewel het hoofdonderwerp het project Controle Verkiezingen betrof, lag de nadruk vooral op het cruciale verschil tussen wel of niet stemmen. De centrale vraag luidde: “Wat zijn de concrete voordelen van beide keuzes?” Dennis deelde diepgaande informatie met als voornaamste doel het verspreiden van substantiële kennis. Hij benadrukte het respect voor individuele keuzes, maar stelde de vraag of men hun beslissing baseert op juiste informatie en/of realistische verwachtingen over wat die keuze werkelijk oplevert.

Na de presentatie kwamen verschillende aanwezigen naar Dennis toe met de boodschap: “Ik was aanvankelijk niet van plan om te stemmen, maar na jouw presentatie ben ik van gedachten veranderd en ga ik nu wel stemmen.”

Delen: