Veelgestelde vragen

Wat is het doel van dit initiatief?

Binnen de organisatie is veelvuldig vergaderd en gebrainstormd over de hoofddoelen. Daar kwamen twee belangrijke doelen uit voort. Het eerste doel bevindt zich aan de voorkant, promotie, publicatie met als doel het vinden en bereiken van benodigde vrijwilligers, daarna indelen op locatie en inzetbaarheid.

Tweede doel is aan de achterkant, het verzamelen van de opgedane bewijzen/bevindingen en deze weer teruggeven aan het publiek. Lager op de agenda staat een sluitend rapport met conclusies. De organisatie heeft wel kennis in huis rond verkiezingen, maar gaat via z’n werkwijze juist op zoek naar ‘the wisdom of the crowd’. Door verzamelde informatie objectief transparant inzichtelijk te maken bij het publiek, bieden we kans aan nieuwe initiatieven om deze informatie deskundig te beoordelen.

Uiteindelijk is het doel om weer meer vertrouwen in de verkiezingen en diens uitslagen te krijgen. Verkiezingen die aan de basis staan van onze democratie en grondrechten. Indien er geen vertrouwen is in het verkiezingsproces, dan is er ook geen vertrouwen in alles wat daarna komt.

Waar kan ik me aanmelden voor dit initiatief?

Wil jij helpen, dan kan je je voor een aantal zaken melden:

1. Waarnemer/controleur: zorg dat je bij het sluiten van de stembus in jouw stembureau aanwezig bent om getuige te zijn bij het tellen van de stemmen en de controle van de uitslag. Meld je aan via deze pagina: https://controle-verkiezingen.nl/aanmelden-waarnemer/.

2. Aanspreekpunt kieskring: per kieskring (district/regio) zullen wij communicatiegroepen gaan inrichten. Voor deze groepen hebben we aanspreekpunten nodig. Heb jij tijd, zin en de kwaliteiten om zo’n voortrekkersrol op je te nemen, meld je dan aan via deze pagina: https://controle-verkiezingen.nl/aanmelden-aanspreekpunt/.

3. Deskundige verkiezingen: heb jij expertise met betrekking tot verkiezingen in het algemeen en kan en wil jij deze beschikbaar stellen aan dit initiatief, meld je dan aan via deze pagina: https://controle-verkiezingen.nl/aanmelden-deskundige/.

4. Vrijwilliger administratie: ook zoeken wij vrijwilligers die vanuit huis hand-en-spandiensten willen verrichten. De taken zullen vooral administratief van aard zijn. Dit zal absoluut geen fulltime baan worden en je tijd kan je altijd zelf indelen. Wil jij je daarvoor aanmelden, doe dat dan via deze pagina: https://controle-verkiezingen.nl/aanmelden-vrijwilliger/.

Kan ik de controle combineren met vrijwilligerswerk op het stembureau?

Veel gemeenten zijn nog op zoek naar mensen die als vrijwilliger op een stembureau willen helpen. Mocht je nog niet als vrijwilliger bij een (lokaal) stembureau aangemeld zijn, dan kun je dat dus alsnog doen. Daar staat een kleine vergoeding tegenover, en dan ben je direct in de positie om een controle uit te voeren: https://www.nlvoorelkaar.nl/vrijwilligers-gezocht-verkiezingen.

U kunt u uw kennis als potentieel stembureaulid testen in een online cursus.

Waar kan ik mijn stembureau vinden?

Het platform ‘Waar is mijn stemlokaal‘ helpt u om uw stembureau te vinden.

Welke regels gelden er als ik wil kijken bij het tellen van de stemmen?

Bij het waarnemen moet u rekening houden met deze regels, vastegelegd in de Kieswet (Artikel J 35) en tevens uitgelegd in de hand-out voor stembureauleden. U kunt u uw kennis over het stemmen tellen testen in een online mini-cursus.

Wat te doen bij een aangekondigde hertelling?

Bij een aangekondigde hertelling is het zaak dat u eveneens controleert of dit volgens de regels verloopt en mag u gewoon volgens de wet aanwezig zijn bij de openbare zitting op het gemeentelijk stembureau: https://www.kiesraad.nl/verkiezingen/tweede-kamer/uitslagen/hertelling-en-herstemming.

De stembiljetten dienen verzegeld te worden vervoerd naar het gemeentelijk stembureau, wees daar dus alert op: https://www.kiesraad.nl/verkiezingen/vraag-en-antwoord/wat-gebeurt-er-met-stembiljetten-na-een-hertelling.

Wat is de functie van het proces-verbaal van een stembureau en hoe ziet het eruit?

Hier kunt u lezen over de functie van het proces-verbaal van een stembureau en een voorbeeld ervan downloaden. U kunt u uw kennis over dit onderwerp testen in een online mini-cursus.

Hoe en waar kan ik mijn foto's van het proces-verbaal aanleveren?

Zodra u zich bij ons heeft aangemeld staat u geregistreerd en zullen wij u op de hoogte houden middels onze nieuwsbrief. Voor het correct maken van de foto’s verwijzen wij u naar deze voorlichtingsvideo: https://youtu.be/WfkWXgBGho8. Hoe en waar u uw foto’s bij ons moet aanleveren zullen wij later (persoonlijk) kenbaar maken. Er is een speciaal systeem gebouwd om het u en ons zo makkelijk mogelijk te maken.

Waar en wanneer worden de resultaten van dit initiatief gepubliceerd?

Hier kunt u alle originele data, processen-verbaal en waarnemingen die ten grondslag liggen aan onze rapportage zelf bekijken (is nog onder constructie).